File Manager

Dosyalarınızı herkese açık ve özel erişim izni vererek depolayabilirsiniz.

POST file-manager

Dosya kaydeder.

POST file-manager

Example request:

POST v1/file-manager HTTP/1.1
Host: app.postacell.com.tr/api/
Accept: multipart/form-data
Form Parameters
 • nameType = string required Filtrelemede kolay bulmak için bir şeyler yazın. Örn. Kampanya başlığı, ID veya hatırlayabileceğiniz bir şey.

 • file_publicType = file Herkese açık erişim verdilecek dosya

 • file_privateType = file : Özel erişim verilecek dosya

Request Headers
Status Codes

Example response:

HTTP/1.1 200 OK
Vary: Accept
Content-Type: application/json

{
  "id": 84,
  "name": "Aylık faaliyet bulteni",
  "file_public": "https://pstcll.s3.amazonaws.com/media/public/user_file/13/2022/45/bulten.pdf",
  "file_private": null,
  "size": 13288,
  "file_type": ".xlsx",
  "storage_type": "public",
  "created_date": "2022-11-12T09:35:29.299252Z"
}
storage_type

public = Herkese Açık erişim izni verilmiştir, dünyadaki herkes bu nesneye erişebilir. private = Özel erişim izni verilmiştir, süresi dolana kadar herkes önceden belirlenmiş URL ile nesneye erişebilir.

size

Dosya boyutu. (Byte)

file_type

Dosya uzantısı

created_date

Oluşturma tarihi

Not

Bu endpoint sadece multipart/form-data kabul etmektedir.

file_public veya file_private alanlarından en az birinin dolu olması gerekir.

Özel erişim izni verilmiş dosyalar için URL geçerliği 1 saattir.

GET file-manager/(str:ObjectId)

GET file-manager/(str: ObjectId)

Dosya detay bilgilerini getirir.

Example request:

GET v1/file-manager/84 HTTP/1.1
Host: app.postacell.com.tr/api/
Accept: application/json
Parameters
 • ObjectId (str) – POST file-manager sonucunda return edilen ID

Request Headers
Status Codes

Example response:

HTTP/1.1 200 OK
Vary: Accept
Content-Type: application/json

{
  "id": 84,
  "name": "Aylık faaliyet bulteni",
  "file_public": "https://pstcll.s3.amazonaws.com/media/public/user_file/13/2022/45/bulten.pdf",
  "file_private": null,
  "size": 13288,
  "file_type": ".xlsx",
  "storage_type": "public",
  "created_date": "2022-11-12T09:35:29.299252Z"
}
storage_type

public = Herkese Açık erişim izni verilmiştir, dünyadaki herkes bu nesneye erişebilir. private = Özel erişim izni verilmiştir, süresi dolana kadar herkes önceden belirlenmiş URL ile nesneye erişebilir.

size

Byte doysa boyutu

file_type

Dosya uzantısı

created_date

Oluşturma tarihi

GET file-manager-filter

GET file-manager-filter

İki tarih aralığında kaydedilen dosyaları getirir.

Example request:

GET v1/file-manager-filter?ordering=-id&created_date=2022-10-13,2022-11-12&name=&page=1 HTTP/1.1
Host: app.postacell.com.tr/api/
Accept: application/json
Query Parameters
 • ordering – Eskiden yeniye id Yeniden eskiye -id

 • created_date – İlk tarih,son tarih (Örn. 2021-10-13,2022-11-12)

 • page – Sayfa numarası. default 1

Request Headers
Status Codes

Example response:

HTTP/1.1 200 OK
Vary: Accept
Content-Type: application/json

{
  "count": 2,
  "results": [
   {
     "id": 84,
     "name": "Aylık faaliyet bulteni",
     "file_public": "https://pstcll.s3.amazonaws.com/media/public/user_file/13/2022/45/bulten.pdf",
     "file_private": null,
     "size": 13288,
     "file_type": ".xlsx",
     "storage_type": "public",
     "created_date": "2022-11-12T09:35:29.299252Z"
   }
  ],
  "total_pages": 1
}
count

Toplam data sayısı

total_pages

Toplam sayfa sayısı (1 sayfa’da 50 kayıt vardır)

DELETE file-manager/(str:ObjectId)

DELETE file-manager/(str: ObjectId)

Dosyayı siler.

Example request:

DELETE v1/file-manager/84 HTTP/1.1
Host: app.postacell.com.tr/api/
Parameters
 • ObjectId (str) – POST file-manager sonucunda return edilen ID

Request Headers
Status Codes

Example response:

HTTP/1.1 204 No Content

Uyarı

Silinen dosyalar geri getirilemez.

GET file-manager-size

GET file-manager-size

Kullanıcı depolama haklarını getirir.

Example request:

GET v1/file-manager-size HTTP/1.1
Host: app.postacell.com.tr/api/
Request Headers
Status Codes

Example response:

HTTP/1.1 200 OK
Vary: Accept
Content-Type: application/json

{
  "user_size": 77646,
  "storage_size": 5368709120
}
user_size

Kullanıcının toplam dosya boyutu. (Byte)

total_pages

Kullanıcıya verilen toplam dosya yükleme boyutu. (Byte)